Deregulacja w zawodzie pośrednika

Jak żyć Panie Premierze ? …  po deregulacji. Pod tym hasłem w dniach 28 i 29 czerwca 2012 roku w hotelu Inter-Szablewski w Dymaczewie Nowym k/Poznania odbędzie się krajowa konferencja specjalistów rynku nieruchomości p.n. VIII Ogólnopolskie Warsztaty z MLS-em.  Coroczna konferencja jest organizowana przez sieć firm nieruchomościowych Nieruchomista.pl. oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami pod patronatem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Na konferencji spotykają się pośrednicy w obrocie nieruchomościami z całej Polski oraz goście...
read more

Rzeczoznawcy w Polsce

Po przeczytaniu niezwykle interesującego artykułu naszego świetnego kolegi z Chicago (serdeczne pozdrowienia dla Jasia Budza!) okazuje się, że dobrze zorganizowany od ponad 100 lat nowoczesny rynek nieruchomości w USA ma swoje poważne problemy na styku klient-pośrednik-rzeczoznawca. A jak to jest u nas ? Otóż polski rynek nieruchomości jest znacznie młodszy, a w konsekwencji gorzej zorganizowany i mniej przejrzysty. Amerykańscy pośrednicy i rzeczoznawcy mogą na wiele spraw narzekać, ale mają bardzo dobrą informację rynkową na szczeblu lokalnym, stanowym i federalnym. Wszystkie...
read more

Raport z rynku nieruchomości. Deweloperzy duszą się nadmiarem mieszkań.

Maj 2011. Raport firmy doradczej REAS Dobre wyniki sprzedaży zachęcają deweloperów do wprowadzania na rynek nowych inwestycji. W konsekwencji obecna podaż wyraźnie przewyższa popyt. Rośnie liczba niesprzedanych mieszkań i ryzyko destabilizacji rynku Zaostrzenie polityki kredytowej oraz prognozy dalszego spadku cen nieruchomości nie sprzyjają zakupom.  Inflacja rośnie, a RPP w I kwartale b.r. podniosła stopy procentowe, więc popyt ma bardzo umiarkowaną tendencję wzrostową. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ceny mieszkań prawdopodobnie jeszcze lekko spadną, mimo to nie...
read more

Nowe mieszkania deweloperskie w Jeleniej Górze

Oferowane są 74 mieszkania powstające na nowoczesnym osiedlu o uroczej nazwie Ogrody Paulinum. Przedstawiamy bogaty wybór mieszkań, różnych typów. Z pewnością przyszli mieszkańcy znajdą tu miejsce spełniające najśmielsze oczekiwania. W ofercie dewelopera dostępne są: kawalerki, 4-pokojowe mieszkania oraz mieszkania z wielozadaniową antresolą. W wyższych kondygnacjach deweloper poleca apartamenty z praktycznymi i przestronnymi balkonami. Świeżość pomysłów oraz nowoczesność architektoniczna zapewnią mieszkania godne XXI wieku. Dodatkowo, tradycyjna technologia oraz najwyższej...
read more

Powierzchnia biurowa klasy B+ w Poznaniu

Biurowiec Jetoffice oferuje przestronne powierzchnie biurowe wysokiej klasy. Całkowita powierzchnia wynosi 2.330 m2, a sama powierzchnia najmu lokali usługowych na parterze to 414 m2. Znajdować się one będą w nowoczesnym budynku o pięciu kondygnacjach. Zaprojektowane zostały z dbałością o detale oraz Państwa komfort pracy. Budynek wyposażony zostanie w systemy klimatyzacji, wentylację mechaniczną, instalację strukturalną, światłowodową i analogową oraz instalację sygnalizacji pożaru. Powierzchnie budynku przeznaczone są jako biura na wynajem i sprzedaż. Ciekawe rozplanowanie...
read more

Nieruchomości jako źródło dochodów gminy

Dochody gminy są to daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne ponoszone na rzecz gminy, dochody z mienia (najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – np. leasingu), dywidendy od wniesionego kapitału, dochody ze sprzedaży rzeczy i praw oraz ze świadczenia usług przez organy zaliczane do sektora publicznego, opłaty oraz spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Dochody gminy można podzielić na trzy główne grupy: 1)      Dochody publiczno-prawne 2)      Dochody prywatno-prawne 3)      Dochody o charakterze...
read more

Podatek od nieruchomości – stan obecny i perspektywy zmian

Z punktu widzenia podmiotów uprawnionych do otrzymania podatków, podatek od nieruchomości jest podatkiem samorządowym, stanowiącym w całości dochód własny gmin. Jest rzeczą znamienną, że w większości ustawodawstw jest to podatek traktowany jako podatek lokalny. Składa się na to kilka przyczyn: ścisłe związanie podatku z terenem, co zapobiega ucieczce podatników z danego obszaru; stosunkowo prosta konstrukcja podatku, co czyni z niego model podatku odpowiadający charakterowi i istocie podatków lokalnych; bardzo ścisłe powiązanie między przeznaczeniem nieruchomości, sposobem...
read more

Nieruchomości w USA w 2010 roku.

Ponad dwadzieścia tysięcy pośredników z Ameryki i 1.300 delegatów z 51 krajów zjechało na początku listopada do Nowego Orleanu, aby na dorocznym Kongresie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pośredników (NAR) podsumować mijający rok na rynku nieruchomości. Jak powiedział to jeden z mówców “był to rok trudny i pełen wyzwań,  ale i rok pełen optymizmu i okazji”. Ostatnie badania rynku przeprowadzone przez analityków NAR wskazują, że w roku 2010 typowy sprzedawca nieruchomości mieszkał w swoim domu 8 lat, czyli o jeden rok dłużej niż w roku 2009. Natomiast pierwszy raz...
read more

Raport z rynku nieruchomości 2010

Końcówka roku na rynku mieszkaniowym niczym nie zaskoczyła. Stawki wywoławcze na rynku wtórnym w listopadzie nie różniły się zbytnio od tych jakie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Minimalne miesięczne wahania – to w górę, to w dół – od dłuższego czasu są już normą. Listopad można uznać za schyłkowy miesiąc na rynku mieszkaniowym. Grudzień, jak co roku, jest już okresem finalizacji wcześniej zainicjowanych transakcji; poszukiwanie ofert ustępuje poszukiwaniu prezentów i przygotowaniom do świąt. Można powiedzieć, że rynek nieruchomościowy zapada w zimowy...
read more

Źródła dochodów gmin

Dochodami gminy są: Wpływy z następujących podatków, ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów. Wpływy z opłat: skarbowej; eksploatacyjnej, uiszczanej przez przedsiębiorców; płat lokalnych i innych. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin, w tym dochody z kar i odsetek oraz wpłaty od jednostek gospodarki...
read more

Strategie rozwoju gminy jako płaszczyzna koordynacji działalności inwestycyjnej

Strategia rozwoju lokalnego to pojęcie o wojskowym pochodzeniu jest synonimem takich określeń, jak: opcja, sposób, kierunek działania, droga postępowania zmierzająca do osiągnięcia sukcesu, założonego celu. W bogatej literaturze przedmiotu istnieje wiele propozycji wyjaśniających istotę strategii rozwoju lokalnego. Oto kilka z nich: strategia jest to sposób osiągania założonych celów przez sterowanie rozwojem jednostki terytorialnej, jaką jest gmina; strategia jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego, gospodarczego, ekologicznego i przestrzennego; strategia jest...
read more

Opłacalność inwestowania w nieruchomości na tle innych inwestycji

Wśród wielu innych klasyfikacji inwestycji na uwagę zasługuje podział inwestycji na dwa rodzaje: inwestycje rzeczowe, czyli materialne, oraz inwestycje finansowe. Inwestycje rzeczowe polegają na zakupie maszyn, nieruchomości, dzieł sztuki, znaczków czy starych monet. Inwestycje finansowe, zwane również kapitałowymi, polegają na zakupie papierów wartościowych, dewiz, udziałów w funduszach powierniczych czy wierzytelnościowych, lokowaniu oszczędności na rachunkach bankowych. Inwestor może dokonać lokaty kapitału inwestując bezpośrednio w zakup składników majątkowych, budowę...
read more

Czynniki wyznaczające atrakcyjność inwestycyjną gminy

Na decyzje lokacyjne inwestorów mają wpływ trzy grupy czynników: STYMULANTY- pobudzają inwestorów do lokowania kapitału w danym miejscu DESTYMULANTY- zniechęcają do inwestowania NOMINANTY – to czynniki, które nie są przez inwestorów brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji lokacyjnych. (Ponieważ nie wpływają na powodzenie inwestycji, lub przy każdym rozpatrywanym wariancie działają w takim samym kierunku i z taką samą siłą. Dlatego stają się czynnikami nieistotnymi dla danej decyzji lokacyjnej.) Do poszczególnych grup czynników możemy przykładowo...
read more

Inwestycje jako czynnik rozwoju lokalnego

Inwestycje, to nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług. O podstawowym znaczeniu inwestycji decyduje osiągane w ich wyniku zwiększenie produkcji i usług. Inwestycje wiążą się w sposób konieczny z poświęceniem na rzecz konsumpcji w przyszłości zarówno bieżącej konsumpcji, jak i produkcji dóbr inwestycyjnych służących produkcji dóbr konsumpcyjnych. W rachunkowości społecznej inwestycje są sumą nowo utworzonego kapitału stałego brutto oraz zmian...
read more

TBS jako nowy podmiot na rynku nieruchomości

TBS funkcjonują podobnie jak organizacje non-profit z tą różnicą, że wypracowują zyski i przeznaczają je w całości na realizację celów statutowych. Podstawę prawną systemu społecznego budownictwa czynszowego stanowi ustawa z 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ustawa ta określa, między innymi, zasady tworzenia i funkcjonowania inwestorów społecznego budownictwa czynszowego – Towarzystw Budownictwa. Towarzystwa Budownictwa Społecznego nie budziły do niedawna zainteresowania. Uważano, że jest to próba rozwiązania przez gminy...
read more

Rodzaje czynszów za lokale mieszkalne

Czynsz jest to podstawowe źródło dochodów z nieruchomości. Z uwagi na sposób ustalania wyróżnia się czynsze: rynkowy, regulowany, udziałowy, umowny. Czynsz rynkowy jest wypadkową gry pobytu i podaży na nieruchomości. W zależności od proporcji pomiędzy popytem i podażą może nie zapewnić właścicielowi pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości, oscylować wokół poziomów kosztów bądź znacznie je przewyższać. Czynsz regulowany jest wyrazem realizacji celów polityki społecznej. Abstrahuje od sił rynkowych oraz od poziomu kosztów. Czynsz udziałowy ustalany jest jako...
read more

Podział nieruchomości z uwzględnieniem kryterium podmiotowego

Na podstawie kryterium własności i podmiotów, którym to prawo przysługuje wyróżnia się trzy typy nieruchomości: §            Stanowiące własność Skarbu Państwa (państwowe) §            Stanowiące własność gminy (komunalne) §            Będące własnością prywatnych osób fizycznych i prawnych (prywatne) Nieruchomości państwowe Do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem...
read more

Podział nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji

Nieruchomości można podzielić z punktu widzenia pełnionych funkcji na: Nieruchomości mieszkaniowe. Obejmują one dużą grupę obiektów mieszkaniowych, zarówno bezpośrednio użytkowanych, jak i przeznaczonych na wynajem. Są to domy jednorodzinne i wielorodzinne oraz pojedyncze lokale mieszkalne. W tej grupie znajdziemy nieruchomości budowane z myślą o zabezpieczeniu własnych potrzeb i nieruchomości budowane z myślą o zysku (na wynajem lub sprzedaż). Nieruchomości komercyjne. Zalicza się do nich obiekty handlowe, biurowe, usługowe, rozrywkowe, sportowe itp. Sa to nieruchomości, w...
read more

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jako zadanie własne gminy

Sprawy zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych obywateli nalezą do obowiązków państwa i samorządu terytorialnego należy zacząć od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przypomnieć jej przepisy mieszkaniowe. Są one następujące: Art. 50. Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Art. 64. 1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. 2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają...
read more

Plan zarządzania nieruchomością

Zarządzanie nieruchomością polega, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie i jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Jak widać, zarządzanie to nie tylko administrowanie (wykonywanie czynności związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie), to także samodzielne podejmowanie decyzji strategicznych lub wskazywanie ich właścicielowi. Decyzje strategiczne...
read more

« Starsze wpisy |